Privacy Statement

 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.palmav.nl

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Neem voor vragen contact op met Palma V Hair & Make Up of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken met jou;
 • het jou goed van dienst kunnen zijn in onze salon;
 • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
 • ter verbetering van onze website;
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

 • Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):

- Je naam*
- Geboortedatum*
- Geslacht*
- Adresgegevens*
- Je telefoonnummer*
- Je e-mailadres*
- Jouw bankrekeningnummer met tenaamstelling*

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou:
 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten


Cookies

Onze salon gebruikt geen cookies op de website.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij.

Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook en Instagram. 


Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met de salon: Palma V Hair & Make Up.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Bewaartermijn

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Verstrekken van gegevens aan derden. Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel. 

Denk hierbij aan:

- Shopify (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
- banken (als je anders dan contant betaalt)
- de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
- Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op [18-8-2020]

Contactgegevens:

Naam: Palma V Hair & Make Up
Adres: Spaceshuttle 8 3824ML Amersfoort
Telefoon +31 (0) 33 285 23 59
Email info@palmav.nl
KvK-nummer: 62114360